Lek styrker skriveopplæringen

Forskningsnytt

Barn blir bedre til å skrive hvis undervisningen utnytter de kreative erfaringene barna har med seg fra leken, viser forskning.

Les mer her


ny

ny