Vi har flyttet!

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS), Drama- og teaterpedagogene, Dans i Skolen og Mediepedagogene har sammen med Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), Kunst og design i skolen, Musikk i skolen og Kunst i skolen flyttet inn i nye lokaler.

Les mer