Om FKS

Vil styrke kunstfagene i barnehage, skole og høyere utdanning

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å utvikle sine skapende og kreative evner. 

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) arbeider for et bredt undervisningstilbud av høy kvalitet i alle kunstfag, samt for økt kvalifisert bruk av kunstfag som tverrfaglig praktisk og varierende undervisningsmetode i andre fag. 

FKS ønsker å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i  utdanningen.

FKS er også en rådgivende og pådrivende instans overfor myndigheter, skoleeiere og andre fagmiljøer – både faglig og fagpolitisk.

FKS representerer flere kunstfag som per i dag ikke er egne undervisningsfag i grunnskolen, – drama, dans og mediefag  – men som er kunstfag som inngår i læreplanene til andre fag. Derfor er FKS i tillegg særlig opptatt av at disse fagene ikke glemmes, men kvalitetssikres og ivaretas på en like god måte som øvrige undervisningsfag.

FKS ble etablert i 1992 og skal arbeide for å øke kunstfagenes betydning fra barnehage til og med høyere utdanning.

FKS er en sammenslutning av Dans i Skolen, Mediepedagogene og Drama- og teaterpedagogene. Tilsammen har disse organisasjonene rundt 2 000 medlemmer. Medlemmene representerer lærere i kunstfag innenfor barnehage, skole- og utdanningssektor i Norge.

Les mer om FKS: