Årsmeldinger

2014 var et år med mye aktivitet i FKS! Her kan du lese styrets årsmelding.
Nå bruker FKS benevnelsen årsmelding og ikke årsrapport

Her finnes også tidligere årsrapporter fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen.