Relevante læreplaner for kunstfagene

Dans, drama og mediefag er ikke egne fag i grunnskolen, men inngår i andre fag. På videregående skole er disse kunstfagene egne tilbud, men inngår også i læreplaner i andre fag.

Generell del (utdrag)
Grunnskolen (1.-10. årstrinn)

Hele lærerplanen


Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto