2010 - Høringssvar: Grunnskolelærerutdanningen

Høringsuttalelse fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) angående forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn.