FKS-lagene

De tre medlemsorganisasjonene

Fellesrådet for kunstfagene i skolen er en sammenslutning av Dans i Skolen, Drama- og teaterpedagogene og Mediepedagogene.

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans i skolen. DiS arbeider for å styrke og synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og for at dans blir et eget fag i grunnopplæringen. DiS skal være et møtested for alle som arbeider for dans i skolen.

Dans i Skolen er medredaktør i det nordiske fagtidsskriftet Nordic Journal of Dance. DiS ble opprettet i 1983.

 

Drama- og teaterpedagogene (DTP) er en landsdekkende frivillig organisasjon for dramapedagoger som arbeider fagpolitisk for å fremme drama som fag og læringsform.

DTP tilbyr kurs og andre kompetansehevende tiltak for sine medlemmer. 

DTP utgir fagtidsskriftet DRAMA og feiret 50 år i 2012. 

 

Mediepedagogene (tidl. Landslaget for medieundervisning) er et landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste. Mediepedagoene arbeider for å styrke medieundervsiningen, arrangere kurs, konferanser og seminarer og formidle forskningsbidrag og mediepedagogiske opplegg. 

Mediepedagogene er medarrangør for landskonferansen for medielærere som arrangeres hvert år i tilknytning til Nordiske Mediedager, og utgir nettmagasinet [tilt]. Organisasjonen ble dannet i 1971 som et filmlærerlag.