FKS til nordisk-baltisk forum

Nordisk ministerråd med forum for kreativitet i Estland

"Kreativitet forandrer verden" er slagordet for et tredagers forum i Estland. FKS representerer Norge med innlegget "Kunstfagene gjør skolen levende - strategier i Norge".

Nordisk ministerråd og Universitetet i Tallinn samarbeider med en rekke aktører, inkludert den norsk ambassaden, når de inviterer lærere, skoleledere og andre som arbeider med kultur og kreativitet for barn og unge fra hele Norden og de baltiske statene til et tredagers forum i den estiske hovedstaden denne uken. På agendaen står alle barns rett til å delta i kunst og kultur av høy kvalitet og med gode pedagoger, betydningen av kreativitet for barn og unges utvikling. 

FKS er opptatt av å styrke samarbeidet med Norden og Baltikum og setter stor pris på invitasjonen til å delta på forumet og muligheten til å dele erfaringer og bygge nettverk. FKS er eneste norske organisasjon på talelisten, representert ved daglig leder Ellen Stokland som skal holde innlegget "The Arts Turn Education Alive - strategies in Norway".

Det nordisk-baltiske kreativitetsforumet finner sted i den estiske hovedstaden Tallinn og på øya Naissaar i perioden 27.-29. august 2012.


Ellen Stokland, daglig leder for FKS.

Ellen Stokland, daglig leder for FKS.

Foto: Kjersti Holden