2009 Høring: Karlsen-utvalget

NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida

Høringssvaret er utarbeidet av FKS-laget Landslaget for medieundervisning (LMU). FKS støtter de fleste forslagene til Karlsen-utvalget, men belyser særskilt noen punkter med relevans for mediefagene.

 

LMU trekker frem følgende temaer i sin høringsuttalelse på vegne av FKS:

  • Yrkesretting

  • Tilgang på læreplasser

  • Rådgivning og karriereveiledning
  • Behov for mer spesialisert kunnskap

  • Utbygging av Y-veien til flere fag

  • Generell studieforberedthet

  • Kvalitetsutvikling i fag- og yrkesopplæringen

  • Lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen

  • Forskning og dokumentasjon om fag- og yrkesopplæring

  • Internasjonalisering

Last ned hele høringssvaret.