FKS på facebook

Lik vår offisielle side på facebook

Via vår side på facebook håper FKS å nå enda flere og bidra til mer debatt og synlighet for kunstfagenes viktige plass i norsk skole.

Debatt og komikk, deling av historier, nyheter og tanker, invitasjoner til arrangementer og krysskobling av meningsfeller og -motstandere. Med vårt nærvær på facebook håper vi å komme nærmere flere som er engasjert imot, ikke i det hele tatt og for kunstfagene i norsk skole. 

Lik oss for å følge med på våre meningsytringer, arrangementer, nyheter og deling av andres viktige innspill i debatten.

Du finner oss på www.facebook.com/fellesradetFKS

 


Lik FKS på facebook

Lik FKS på facebook