2000 Høring: Organisering av norsk kunstutdanning

FKS-lagene gir full støtte til innstillingens fokus på modning, kvalitet og progresjon i høyere kunstutdanning.

FKS' styreleder Knut Jevnaker deltok i arbeidsgruppen som utarbeidet innstilling til organisering av norsk kunstutdanning i 1999. Høringsuttalelse  ble derfor levert fra hvert av FKS-lagene som ble sendt inn som en samlet uttalelse med ulike uttalelser fra de ulike lagene.

Last ned høringsuttalelsen