Drama styrker nøkkelkompetanse i skolen

P R E S S E M E L D I N G

Konferanse på Litteraturhuset 29. november 20122 belyste kunstfagenes betydning i skolen
5000 ungdommer i tolv europeiske land tar ikke feil. Det EU-finansierte DICE-prosjektet dokumenterer at teater og drama i undervisningen styrker og utvikler viktig nøkkelkompetanse for livslang læring.

DICE (Drama Improves Key Competences in Education) er den første store kvantitative undersøkelsen om drama og teater i undervisningen. Den dokumenterer positive effekter på flere viktige nøkkelkompetanser – inkludert kommunikasjon på morsmålet, entreprenørskap, kulturelt uttrykk og flerkulturell og sosial kompetanse. Med drama kan man nå kompetansemål som vanligvis ikke nås gjennom tradisjonelle skolefag og kan brukes til å forbedre kvaliteten på utdanning og praksis.

Funnene i DICE viser hvor viktig det er med en mer praktisk-estetisk undervisning og bør legges til grunn når ny kunnskapspolitikk og lærerplaner utvikles. Her har evalueringen av Kunnskapsløftet mye å hente. Prosjektleder Adam Cziboly (Budapest) kommer til Oslo og presenterer forskningen i forbindelse med FKS' jubileumskonferanse "Kunstfagene gjør skolen levende" på Litteraturhuset torsdag 29. november.

Jubileumskonferanse
I anledning sitt 20 års jubileum, inviterte Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) til konferansen "Kunstfagene gjør skolen levende". Foruten DICE-forskningen, sto blant annet følgende på programmet: svenske Drömmarnas Hus fra Rosengård i Malmö, Paul Roberts (UK) - tidl. spesialrådgiver for det britiske kultur- og utdanningsdepartementet og styreleder for Creativity, Culture & Education, reproduksjon og utførelse av prisbelønte KROM – kropp i rom ved Rom for Dans, og mye, mye mer!


 


Jubileumskonferanse 29. november

Jubileumskonferanse 29. november