Høring: PPU må gjelde hele utdanningsløpet

Rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Behovet for kvalifiserte lærekrefter i de praktisk-estetiske fagene er stort gjennom hele utdanningsløpet og på kulturskolen. 

FKS har diskutert forslaget til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 med andre relevante organisasjoner for kunstfag i skolen, og har på generelt grunnlag støttet opp om høringsuttalelser fra Dans i Skolen, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og Fakultet for teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus (TDK).

SEF har utformet forslag til egen forskrift for lektorutdanning og PPU i utøvende eller skapende kunstfag, et forslag FKS slutter seg til og anbefaler.

For øvrig uttaler FKS at:

  • PPU må gjelde for hele utdanningsløpet, og ikke bare for 8-13. trinn
  • Krav om to undervisningsfag må frafalles
  • Krav om mastergrad for å ta PPU må frafalles
  • Presisering av at undervisningen skal være FoU-basert, hvilket inkluderer kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Kulturskolen må nevnes som opplæringsarena
  • Kompetansemålene bør inkludere estetisk kompetanse

 


FKS har levert høringssvar

FKS har levert høringssvar