Foredragene fra jubileumskonferansen

Last ned foredrag og se filmer og bilder

FKS' jubileumskonferanse "Kunstfagene gjør skolen levende" gikk av stabelen på Litteraturhuset torsdag 29. november 2012. Nå kan du laste ned foredrag og se bilder mv.

Se bildekavalkade fra konferansen!Konferansier: Ellen Stokland "Utfordringer og veien videre"
daglig leder for Fellesrådet for kunstfagene i skolen

"Når kulturtilbudet styrkes etter skoletid, når det ikke lenger alle. Erfaringer viser at det er de samme barna som allerede benytter seg av kulturtilbud, som vil benytte seg av det økte tilbudet på fritiden. Det bekymrer."

Kunstner: Jørgen Axelsen - kunstnerisk innslag
skoleelev ved Oslo katedralskole

Jørgen Axelsen er 18 år og elev ved Oslo katedralskole. Han liker å lese og skrive, og har sansen for det litt bisarre. På jubileumskonferansen leste han egne noveller.

Innleder: Knut Jevnaker "Kunstfag til begjær eller besvær?"
tidligere styreleder for FKS

Knut Jevnaker var en av pådriverne og initiativtakerne til at FKS ble etablert i 1992.Han var styremedlem fra starten og tok over som organisasjonens andre styreleder etter Maj-Liss Mydske i perioden 1996-2001. 

Hovedinnleder: Paul Roberts "The Arts Turn Education Alive"
styreleder Creativity, Culture & Education (UK)

”Kultur forandrer liv. Kreativ læring øker barn og unges trivsel, læringsutbytte og forventninger til seg selv. Økte forventninger er som et selvoppfyllende profeti, elevene blir bedre i alle fag.”

Kunstnere: Rom for Dans "Gode eksempler: KROM - kropp i rom"
performance ledet av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre

Publikum ble invitert til å være med på KROM – kropp i rom. Det var en performance, en praktisk-estetisk erfaringsutveksling, for å skape en større mulighet for å begripe prosjektets enestående potensial. Et godt prosjekt må oppleves med hele kroppen, ikke bare med hodet.

Innleder: Synnøve H. Amdam "Det skjeve tårnet i PISA - morgendagens skole"
PhD-kandidat i medier og kommunikasjon, Høgskolen i Volda

Der PISA måler det eksisterende, må målet for skoleutvikling være å fokusere på samfunnsbehovene i framtida. Både EU og UNESCO fokuserer nå på hvordan kritisk og kreativ mediekompetanse vil bli en viktig kjernekompetanse for framtidas borgere.

Innleder: Kirsti Saxi "Bodøpiloten: En modell for samarbeid om kunst og kultur i opplæringen"
leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen, skal vi sammen øke barn og unges motivasjon og interesse for læring i skolene og barnehagene i Bodø kommune.

Innleder: Sidsel Hommersand "Barnekonvensjonen gir barn rett til kultur"
seniorrådgiver hos Barneombudet

Barnekonvensjonens artikkel 31 fastslår at myndighetene skal fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter. Hva betyr det for kunstfagenes plass i skolen?

Utøvere: Bogstad skole "Gode eksempler: Teater på timeplanen"
rektor Ellen Larsen og elever ved Bogstad skole

Dramaundervisning og årlig teaterforestilling med 60 elever på scenen er en del av Bogstad skoles identitet. Vi fikk et glimt fra Narnia og møte med elever og rektor.

Ádám CzibolyHovedinnleder: Ádám Cziboly "Drama Improves Key Competences in Education"
leder for forskningsprosjektet DICE (Ungarn)

5000 ungdommer i tolv europeiske land tar ikke feil. Det EU-finansierte DICE-prosjektet dokumenterer at teater og drama i undervisningen styrker og utvikler viktig nøkkelkompetanse for livslang læring.

Kunstnere: Drömmarnas Hus "Gode eksempler: Rosengårds unge filmskapere"
Liza Fry og Ann-Marie Erixon, hhv. kunstnerisk leder og prosjektkoordinator (Malmö)

Kan man i stedet for å sitte på skolebenken kastes ut i et svimlende eventyr midt ute i skogen som er både spennende og lærerikt? Ja, det kan man, og Drömmarnas Hus i Malmö gjør det – med barn og unge hver eneste dag.

 

Alle foto: Sjur Støren

Hovedsamarbeidspartner:


FKS 20 år - bildekavalkade.

FKS 20 år - bildekavalkade.

Foto: Sjur Stølen