Handlingsplan

Denne handlingsplanen for 2016-1018 ble vedtatt av årsmøtet 13. april 2016.

FKS’ handlingsplan skal ta utgangspunkt i organisasjonens mål og visjon.

Fellesrådet for kunstfagene i skolen skal

  • VÆRE FAGPOLITISK PÅDRIVER overfor myndighetene for at kunstfagene dans, drama og mediefag skal ha fagkompetente lærere og være et faglig godt tilbud på alle trinn i grunnskoleutdanningen og i kulturskolen. Dette arbeidet skal skje gjennom høringsuttalelser, innspill og lobbyvirksomhet overfor aktuelle instanser.
  • BIDRA TIL Å STYRKE lagenes tiltak og aktiviteter for å øke lærernes kompetanse innen kunstfag.
  • SYNLIGGJØRE LAGENE I FKS som aktive forkjempere for kunstfagenes betydning for en bedre skole.
  • ORGANISERE FKS slik at lagene styrkes enkeltvis og i fellesskap.
  • MODERNISERE og utvikle FKS’ kommunikasjonsstrategi og profil.
  • DOKUMENTERE OG SYNLIGGJØRE GODE EKSEMPLER i alt fra hvordan kunstfagene styrker sosial og emosjonell læring til hvordan de kan brukes i tverrfaglig sammenheng.
  • STYRKE OG OPPRETTE SAMARBEID med andre organisasjoner ved å være til stede på aktuelle konferanser, kurs, møter og gjennom generell nettverksbygging.