Vi har flyttet!

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS), Drama- og teaterpedagogene, Dans i Skolen og Mediepedagogene har sammen med Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), Kunst og design i skolen, Musikk i skolen og Kunst i skolen flyttet inn i nye lokaler.

Vi gleder oss til å utforske hvordan vi sammen kan styrke kunstfaglig opplæring i skolen. Lokalene er flotte og åpner mange muligheter for kurs, møter og felles aktiviteter.
Bare gled dere til etter sommerferien!

For FKS, Drama- og teaterpedagogene, Dans i Skolen og Mediepedagogene:
Postadresse
Postboks 2127 Grünerløkka
0505 OSLO

Besøksadresse
Fossveien 24, inngang Steenstrups gate
0551 Oslo