Besøk av professor Sandra Gattenhof

I begynnelsen av juni (2014) hadde Drama- og teaterpedagogene og FKS besøk av professor og dramapedagog Sandra Gattenhof fra Queensland University of Technology.

I Australia innfører de nå fem kunstfag i den nasjonale læreplanen for grunnskolen: Dance, Drama, Music, Visual Art og Media Art.

Sandra Gattenhof, som har vært sentral i utviklingen av den nye læreplanen, holdt presentasjoner for KUF-komiteen på Stortinget og Ludvigsen-utvalget (fremtidens skole). I tillegg holdt hun et miniseminar for nesten alle interesseorganisasjonene for kunstfagene i skolen her i Norge.

Les mer om den australske kunstfagsundervisningen her.
(kilde: Drama- og teaterpedagogene)