Det muliges kunst
Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen leverte sin rapport 24. april 2014 og kom med 10 råd til kulturministeren og kunnskapsministeren. 

Les mer
Høring: PPU må gjelde hele utdanningsløpet 

Høring: PPU må gjelde hele utdanningsløpet
Rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Behovet for kvalifiserte lærekrefter i de praktisk-estetiske fagene er stort gjennom hele utdanningsløpet og på kulturskolen. 

Les mer
FKS anbefaler tre nye ferdigheter 

FKS anbefaler tre nye ferdigheter
Innspill til evaluering av Kunnskapsløftet

FKS anbefaler tre nye grunnleggende ferdigheter for å sikre at alle elever kan utvikle seg i tråd med visjonene den generelle delen av læreplanen. 

Les mer
Høring: Ja til kompetansekrav 

Høring: Ja til kompetansekrav
Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

FKS, Musikernes fellesorganisasjon og Musikk i Skolen er enige om at det også må stilles krav til undervisningskompetanse i de estetiske fagene og stilte i åpen høring i Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen mandag 7. mai.

Les mer
Ikke ta kunstfagene fra de minste barna! 

Ikke ta kunstfagene fra de minste barna!
Høringsuttalelse om førskolelærerutdanningen

Forslaget til ny førskolelærerutdanning risikerer å frata de minste barna deres aller viktigste og naturlige lære- og utviklingsprosesser. FKS ber Kunnskapsdepartementet sette kunstfagene i høysetet og følge de positive føringene lagt i Ungdomsskolemeldingen.


Les mer